Testaus

Testaamisen ideana on selvittää tämän hetkinen tilanteesti liikunnan eri osa-alueilta. Testitulosten perusteella voidaan suunnitella turvallista ja nousujohteista liikuntaa ja samalla lähtötaso tietäen asettaa myös tavoitteita. Testauksiin kuuluu myös lopputestaukset ja mahdolliset välitestaukset eli seurataan liikuntaohjelman toteutumista. Asiakkaan kanssa keskustellaan yhdessä tavoitteista sekä muutostarpeista ja näiden perusteella valitaan mahdolliset sopivat testit. Testaaminen auttaa myös motivoitumaan liikkumiseen ja sen seurantaan.

Polkupyöräergometritestauksessa kehoon asennetaan kolme elektrodia, joiden avulla testaaja seuraa sykettä.
Polkupyöräergometritestauksessa kehoon asennetaan kolme elektrodia, joiden avulla testaaja seuraa sykettä.

Huco hyvinvoinnin 360° profiili.

Osana elämän kokonaistilanteenkartoitusta käytän tukena HUCO HYVINVOINNIN 360° profiilia. Olen kouluttautunut profiilin analysoimiseen ja siitä saadaan kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Kartoitus kokoaa lähtötiedot visuaalisesti yhteen sekä asiakkaan itsensä, että hänen ohjaajansa käyttöön. Kyselyssä on osio, jolla kartoitetaan asiakkaan luontainen tyyli viestiä ja toimia. Tätä tietoa käytetään hyväksi, kun tuloksesta keskustellaan, jotta asiakkaan motivaatio saadaan herätettyä ja löydetään oikeat hyvinvointia tukevat toimintatavat.  Raportissa käydään läpi :

  • Luontainen tyyli toimia
  • Ruokailutottumukset
  • Liikuntatottumukset
  • Lepo ja palautuminen

Tarvittaessa asiakkaan kanssa harkitaan tuloksien perusteella myös tarkempaa analyysia Firstbeat mittauslaitteella tehtävällä seurannalla, jonka avulla tarkastellaan aktiivisuuta sekä unen laatua ja riittävyttä. Firstbeat Hyvinvointianalyysi kuvaa palautumisesi riittävyyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. 

Ruokapäiväkirjan analysointi

Asiakas pitää ohjeiden mukaisesti seurantaa syömisestään ja saa analyysin omista ravintotottumuksistaan. Tätä käytetään työkaluna ruokavaliomuutoksissa ja apuna ravintotottumuksien parantamisessa. Ruokapäiväkirjaa pidetään 3 päivää (2 arkipäivää ja yksi viikonlopunpäivä). Tästä on erillinen ohje Ruokapäiväkirja.

Kehonkoostumusanalyysi – Inbody mittaus

InBody –kehonkoostumusanalyysissa liikkuja saa nopeasti luotettavaa tietoa oman kehonsa koostumuksesta. InBody –laitte antaa tietoa mm. kehon lihas- ja rasvamassasta, rasvaprosentista, kehon eri osien koostumuksesta, lihastasapainosta, perusaineenvaihdunnasta sekä viskeraalirasvan määrästä. InBody –kehonkoostumusanalyysi myös motivoi pitämään huolta ravintotottumuksista ja soveltuu erinomaisesti kehon koostumuksen seurantaan erityisesti urheilulajeissa, joissa kehon koostumus on tärkeä tekijä ja painonhallinan erityistarpeissa.

Vain 1 minuutin kestävässä testistä saadaan selville mm.

– kehon rasvakudoksen määrä
– lihasten ja nesteiden osuus kokonaispainosta
– kehon rasvaton massa (kg) 
– lihasmassa (kg) 
– rasvakudoksen määrä (kg) 
– rasvaprosentti
– kehonnesteet (solun sisäiset/ulkoiset) 
– painokontrollitavoite (kg) 
– lihastasapaino 
– raajojen puolierot
– perusaineenvaihdunta (kcal)
– kehon painoindeksi (BMI)
– kehon solupaino (kg)
– Viskeraalirasva-arvio eli sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala/cm2.

Kehonkoostumusmittaukset voidaan toki toteuttaa myös perinteisemmillä mittauskeinoilla, apuna erityisesti mittanauha.

Kestävyyskunto

Kestävyyttä voidaan mitata useilla keinoilla. Urheilukentällä tai sisähallissa (esim. Esport Arena tai Liikuntamylly, Helsinki) voidaan suorittaa Cooperin testi (juosten 12 minuuttia), uintitesti (uinticooper), UKK-kävelytesti tai testipyörällä suoritettava polkupyöräergometritesti. Kaikki nämä ovat epäsuoria testejä, joilla mitataan keuhkojen, sydämen ja lihasten kuntoa sekä selvitetään liikkumiseen sopivia sykealueita.

Polkupyöräergometritesti tapahtuu valvotussa testitilassa urheiluopistolla, liikuntakeskuksessa tai terveydenhuollossa. Testillä arvioidaan sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa ja arvioidaan maksimaalista hapenottokykyä. Testi kestää noin 20 minuuttia ja siinä poljetaan 3-4 minuutin välein yksilöllisesti nostettavalla kuormituksella tehoa. Testissä poljetaan noin 85 % omasta maksimisykkeestä, joka arvioidaan iän perusteella tai saadaan aiemmin mitatusta maksimisykkeestä.

Motoriset taidot ja liikkuvuus

Ketteryyttä voidaan mitata 8-juoksutestillä. 8-rata on omasta reaktiosta lähtevä ja tapahtuva ketteryys- ja koordinaatiojuoksu suunnanmuutoksin maksimaalisella vauhdilla. Liikkuvuutta mitataan selän sivutaivutus- ja hartiaseudun liikkuvuustesteillä sekä takareisien ja selän liikkuvuutta mittaavilla testeillä. Motoriikkaa voidaan mitata myös erilaisilla tasapainotesteillä.

Tasapainoa mitataan mm. yhden jalan seisontatestillä. Tasapainoa voi kehittää monilla harjoitteilla, mutta luonnossa liikkuminen on yksi luontevimmista!

Lihaskunto

Lihaskuntotesteillä kartoitetaan ylä- ja alaraajojen sekä vatsa- ja selkälihasten lihaskestävyyttä monipuolisesti. Testeinä ovat mm. punnerrustesti, kyykkytesti, yläraajojen toistotestit käsipainoilla sekä vartalon ojentajien ja koukistajien testit.

Lähteet: Suni & Taulaniemi (toim.) (2012) Terveyskunnon testaus – menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro.